Služby

Skladování

Náš areál je situován na předměstí Zadaru v místě zvaném Poslovna zona Loniči. Od moře je vzdálen vzdušnou čarou jen několik stovek metrů a centrum Zadaru jen několik kilometrů. Společnost Universal Service má k dispozici moderní železobetonovou halu o celkové ploše 1000m² obklopenou asfaltovou plochou o ploše 3000m².

Číst dále »


Toto umístění dává možnost poskytovat všechny nabízené služby. Lodě skladujeme v hale nebo na ploše pod širým nebem a pod kontrolou zabezpečovacího systém. Vaše loď tak netrpí přepravou po tisíce kilometrů napříč Evropou. A pokud v České republice neuložíte svoji loď do temperované haly, bude v zimním období strádat mrazem.

V neposlední řadě jsou v hale celoročně přítomní pracovníci společnosti. Pouze v období konce roku, je většina českých pracovníků na dovolené České republice, takže hala je pod denním dohledem partnerské společnosti Nautic d.o.o.

Společnost Universal Servis, včetně pracovníků, je pojištěna u společnosti Croatia Osiguranje. Toto vše vám dává záruku, že vaše loď, i když ji nemáte na očích, je v bezpečí a je o ni kvalifikovaně postaráno

Servis

Činnost, bez které se žádný stroj, zejména loď neobejde. To má hned několik důvodů a tím nejpodstatnějším je moře. Moře jak známo je slané a sůl, je sice nad zlato, v tomto případě však ne tak docela. I s autem jezdíme v zimě ve slaném prostředí, jen je tu podstatný rozdíl.

Číst dále »


Moře je živé a všechno co je do něj ponořeno začne obrůstat řadou organismů a tomu je třeba zabránit vhodným ošetřováním trupu i motoru, tedy správným servisem. Základem je důkladně zbavit loď soli a to jak zvenku, v tomto případě za použití vysokotlakého ostřiku sladkou vodou, tak i chlazení motorů zevnitř. Připojením chlazení motoru na sladkou jsou vyplaveny usazeniny, které způsobují degradaci materiálu a snižují životnost vašeho motoru.

Další a podstatnou částí servisu je natření všech částí lodi pod čarou ponoru vhodným nátěrem zabraňujícím přichycení organismů. V místech, kde již byl nátěr (antifouling) vytvořen, provádíme pečlivou obnovu (před každou sezonou).

V neposlední řadě je nutné ošetřit, či zkontrolovat elektroinstalaci a zejména baterie, které během zimního stání musí být několikrát dobíjeny. Motor by měl být, kromě již zmíněného zbavení soli (po sezoně) zakonzervován a zároveň by mělo dojít k výměně olejů (motorový a převodový), o jeho diagnostice snad ani nemluvě. Dále je třeba ošetřit systém s vodou, či systémy odpadů.

Účelem tohoto článku není vyjmenovat vše, co je na vaší lodi po sezóně třeba udělat. Smyslem je konstatovat, že loď je stroj a má vám přinášet potěšení z nádherných chvil na moři. Proto je nutnost věnovat ji náležitou odbornou péči.

Přeprava

Transport lodí je nutné rozdělit na dvě kategorie (v souladu s evropskými podmínkami o provozu na pozemních komunikacích). První kategorií jsou lodě do celkové váhy 3,5 tuny a druhou skupinou jsou lodě, které mají váhu nad 3,5 tuny. Těžší lodě jsou samozřejmě větší a tak se mohou dostat do režimu přepravy nadměrného nákladu.

Číst dále »


Společnost Universal Service splňuje všechny náležitosti pro přepravu nákladu do 3,5 tun a tak je schopna na požadavek zákazníka převést loď z České republiky do Chorvatska a zpět. Dále loď dopraví na libovolné místo na Chorvatském pobřeží, či z libovolného místa vašeho pobytu vrátí loď zpět do haly. Nejčastěji provádíme převoz z haly na nejbližší místo spuštění na vodu nebo z místa vytažení zpět do haly.

Spuštění na vodu či vytažení z vody lze u lodí do 3,5 tun provádět dvěma způsoby. Zajetí s vlekem na vhodném místě přímo do vody, tímto způsobem lze provést i vytažení z vody. Taková místa jsou k dispozici dvě ve vzdálenosti několika kilometrů od haly a jsou zpoplatněna.

Druhým způsobem je použití jeřábu, jednoho z našich smluvních partnerů. Tato služba je dražší, má však nespornou výhodu, manipulace je k plavidlu mnohem šetrnější, zejména k lodím na horní hranici váhového limitu. O máčení lodního vleku v agresivní slané vodě, který vyžaduje okamžitý servis, nemluvě.

V druhém případě vlek stojí na suchu a loď je z něj zvednuta, nebo vrácena zpět. Pro lodě nad limit 3,5 tun platí to samé, vyjma toho, že samotný převoz provede náš smluvní partner. Součástí spolupráce jsou všechna potřebná povolení včetně pojištění, odpovídající těžká technika a dokumenty, že na spuštění/vytažení je bezpodmínečně nutný jeřáb.